Kas ühe kviitungi saab jagada mitme töötaja aruandele?